Harbirk bus lineup

Værdier - Harbirks Bustrafik ApS

Værdier

Harbirk's Gazelle

Harbirk's værdier er en vigtig del af vores identitet som virksomhed og det, som Harbirk står for.

Vores værdier anvendes aktivt som redskaber til at leve op til vores mission og vision.

Harbirk's servicemål

  • At fastholde en høj grad af kundetilfredshed og loyalitet.
  • At overholde de aftalte tidspunkter for kørsel.
  • At udvise omsorg og ansvarlighed over for den enkelte kunde.
  • At kunden altid kan stole på, at kørslen udføres som aftalt, uanset vognnedbrud og sygdom hos chauffører.
  • At chaufførerne altid er letgenkendelige i uniform med navnetræk, og busserne altid ens bemalede.

Mere end bare... SERVICE

Vi lægger vægt på den personlige service, der tager udgangspunkt i kundens individuelle behov.

Det er vigtigt for os, at kundens positive oplevelse starter ved den første kontakt.

Vi yder ekstra for, at vores kunder får den bedste oplevelse, så vi kan byde jer velkommen i bussen en anden gang.

 

Mere end bare...­ ET BUSSELSKAB

Harbirk er mere end bare et busselskab.

Vi vil være kendt som en professionel virksomhed med fingeren på pulsen.

En virksomhed, der overholder de skærpede lovkrav på transportområdet og behandler vores medarbejdere med respekt.

Læs mere om Harbirk som arbejdsplads 

Mere end bare... SIKKERHED

Det er afgørende for os, at vi kan tilbyde sikkerhed i transporten – både for passagerer og chauffører.

Vores busser er bl.a. udstyret med sikkerhedsseler og godkendte bespændinger til fastgørelse af kørestole under kørslen.

Virksomheden har en alkohol- og rygepolitik.

Læs mere om sikkerhed

Mere end bare... MILJØBEVIDST

For Harbirk er det vigtigt at tage hensyn til miljøet og leve op til de skærpede miljøkrav.

Da der er indført miljøzone i København og på Frederiksberg pr. 1.9.2008 og flere, større byer kommer til, har vi valgt at lægge en ambitiøs miljøstrategi, så vi forsat kan tilbyde buskørsel i hele Danmark.

Læs mere om vores miljøprofil