Harbirk bus lineup

Miljø - Harbirks Bustrafik ApS

Miljø

Hos Harbirk har vi en holdning til miljøet og de skærpede krav, som vi tager hensyn til. Da der er indført miljøzoner i København, på Frederiksberg og i Aalborg, og det må forventes, at Odense og Århus følger efter, har vi valgt at lægge en ambitiøs miljøstrategi, så vi forsat kan tilbyde buskørsel over hele Danmark:

  • Vi har næsten nået vores mål om at udskifte hele vognparken til miljørigtige busser. Senest i 2009 har vi fået leveret 2 fabriksnye og miljøvenlige busser. I 2008 fik vi leveret 7 fabriksnye busser af samme type. Busserne kører på miljødiesel for at skåne miljøet og opfylder de strengeste krav til forurening i henhold til EURO-NORM.
  • Det er vores klare målsætning, at alle busser altid er i hundrede procent sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Dette sker gennem løbende vedligeholdelse på vores eget værksted samt med daglige sikkerheds-tjek af alle vores køretøjer. Alle busser gennemgår det lovpligtige syn hvert år.
  • Vi har indført en miljøpolitik i virksomheden omkring affaldshåndtering af papir, glas, metal, dæk, autobatterier og spildolie.
  • For at minimere CO2-udledningen har vi indført en miljøpolitik, hvor tomgansgkørsel maksimalt er tilladt i 1 min. hvis ikke det helt kan undgås.

Vores miljøtiltag har bl.a. resulteret i, at Harbirk blev valgt som leverandør af persontransport ved miljøkonferencen COP15 i København i 2009.